Română (Romanian)

Câte ființe divine? (How Many Divine Beings?)
Este Doctrina Despre Dumnezeu un Stalp al Credinței Noastre? (The Doctrine of God, a Pillar of our Faith)
Doctrina Trinităţii – adevăr biblic sau tradiţie? (Trinity Doctrine: Truth or Tradition?
Dumnezeire în alb și negru (The Godhead in Black and White)
Trinitate: Adevăr Biblic sau invenție omenească? (Trinity: Bible Truth or Human Invention?)
Originile păgâne ale doctrinei Trinităţii (Pagan Origins of the Trinity)

P.O. BOX 7137

Kariong NSW 2250

Australia

info@acts321.org

+612 4339 5621 or 0435 827 727

If you're in favour of the work
RM is doing, SUBSCRIBE BELOW
to receive weekly testimonies!